Chúng tôi sử dụng nguồn donate để kêu gọi dịch giả cho ra những tựa game được dịch với chất lượng tốt nhất, nhanh nhất.