Chúng tôi sử dụng nguồn donate để kêu gọi dịch giả cho ra những tựa game được dịch với chất lượng tốt nhất, nhanh nhất. KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH GÌ VỀ MỨC DONATE TỐI THIỂU.