HỎI & ĐÁP

CÂU 1

Q: Game Thuần Việt lập ra với mục đích gì?

A: Đường lối hoạt động của Game Thuần Việt( sau đây ghi tắt là GThV) là mong muốn giữ chân các dịch giả sau khi hoàn thành phần dịch trước đó. Vì hiện nay, nhiệt huyết của dịch giả đã bị suy giảm khá nhiều. Điều này bắt nguồn từ việc đam mê mãi cũng không có gì bù đắp cho nhiều giờ ngồi sử dụng máy tính để dịch game. Cho nên đó là lý do Mami7x lập nên Game Thuần Việt nhằm bù đắp và tạo động lực làm việc cho dịch giả.

Liên quan