Về chúng tôi

Trách nhiệm

Chúng tôi luôn hết mình với các dịch phẩm.Nói không với dịch tool và dịch bậy.

Tận tâm

Chúng tôi luôn hỗ trợ các đối với các dịch phẩm do chúng tôi làm ra.

Tài năng

Chúng tôi có những dịch giả chất lượng đã được kiểm tra kỹ càng.

Mục đích sáng lập

Chúng tôi muốn mang đến cho cộng đồng các sản phẩm trò chơi chất lượng mang ngôn ngữ mẹ đẻ và từ đó cũng làm cho mọi người hiểu hơn về các người đã bỏ công sức trong sản phẩm.

Danh sách cổ đông

Mami7x

Người sáng lập

Một kỹ thuật, dịch giả tài năng. Người sáng lập nên Game Thuần Việt

Quá trình hình thành

2019

Hoạt động

Lúc này đội ngũ thành viên nòng cốt còn riêng lẻ. Chu du ở GameVN và GTV

2020

Biến cố

Một vài biến cố lớn đã xảy ra và Game Thuần Việt được hình thành

2021

Phát triển

Game Thuần Việt đã bước đầu ghi dấu ấn với cộng động bằng các dịch phẩm chất lượng

2022

Tương lai

Bắt đầu ấp ủ các kế hoạch từ thuở ban đầu của người sáng lập