Ghost of Tsushima Việt Ngữ

Giới thiệu

Ghost Of Tsushima chắc chắn sẽ đưa các game thủ bước về thời đại phong kiến tại Nhật bản năm 1273. Tại thời kỳ này quân Mông Cổ vừa thôn tính thành công Cao Ly sau 43 năm đánh chiếm. Không chỉ dừng lại ở đó, Kublai Khan (Nguyên Thế Tổ) còn sai em họ của mình là Khotun Khan dẫn binh đi tấn công vào đảo Tsushima.

Nhà Nguyên lúc này muốn sử dụng hòn đảo Tsushima để làm bàn đạp tấn công vào Kyushu để thôn tính toàn bộ đất nước Nhật Bản. Cuộc xâm lăng này được khởi đầu bởi sự đổ bộ của 15.000 quân Mông Cổ tại bãi biển Kamado.

Video demo

Thông tin
Đang tiến hành Tình trạng
Hành động, Nhập vai Thể loại
16/05/2024 Ngày phát hành
PlayStation PC LLC Nhà phát hành
PS4 Nền tảng
Sucker Punch Nhà phát triển
Hướng dẫn cài đặt

Các Patch trên Webiste chỉ hỗ trợ bản quyền. Xài crack thì tự tìm cách!!!

chưa có...

Nhân sự

Kỹ thuật

Game Thuần Việt

Dịch thuật

???

Đội kiểm thử

Game Thuần Việt

Link tải

Hiện chưa có link tải!!!

Lưu ý

Xin chào. Nếu bạn đã donate cho game này nhưng không thấy tên email mình ở dưới cuối trang.

Thì các bạn có thể báo lỗi ở Discord hoặc email về email: gamethuanviet2020@gmail.com theo cú pháp

Mã giao dịch - Email - Tên game donate - Số tiền (Chụp hình lại cái mã giao dịch thì càng tốt, Cái mã giao dịch là bắt buộc phải nhớ.)

Hãy ghi tiêu đề và nội dung cho đúng không thì nó lại cho hết vào mục spam.

Danh sách ủng hộ - 27/05/2024

Top ủng hộ

Email: ***phuong16@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 400.000 VNĐ

Email: ***duc0512@live.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 VNĐ

Email: ***iquanden1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 VNĐ

Danh sách donate

Email: ***hchaudo43494@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***iquanden1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***duc0512@live.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***bui424@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***oshitakai87@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ongdu@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***c32969@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***pzen@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***881995@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ibao1993@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***ibao1993@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***yenthanhthe100494@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***phuong16@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 400.000 vnđ

Email: ***zam231188@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***alaxys2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***uhp9@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***micr@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***inh270@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ucy.scar3@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***beodan@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***hoiz@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nbake@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***en_thor@yahoo.com.vn

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***en_thor@yahoo.com.vn

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***shii1135@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***hvu2002v@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***rway1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***nha3pro@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ve020604@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nhthi041197@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***hvantrong.vn@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***son9981@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***nh072@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***trung911@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***hvo.rea@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***sinkan452@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***nminhdang820@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***apu31@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ngthenguyen000@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***yenminhtoan2893@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***duong1990@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***yenrinvn@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nhluan121290@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ptranduc2013@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Sản phẩm liên quan

Các dự án hoặc sản phẩm tương tự