Assassin's Creed Syndicate Việt Ngữ

Giới thiệu

Năm 1868, London, cuộc cách mạng công nghiệp của thế kỷ bước vào thời kỳ hoàng kim, đó là kỷ nguyên vàng của thời đại đã cho ra đời những sáng chế và thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử của loài người. Quả là thời khắc tuyệt vời trong đời người.

Khát vọng của bạn là gì? Ngồi trên một núi tiền và phủi chúng đi như những lá bài, sở hữu quyền lực tuyệt đối, hay làm bất cứ điều gì mà mình thích? Đối với cặp song sinh sát thủ Jacob và Evie Frye, mục tiêu của họ không chỉ “nhỏ bé” đến thế: trả lại tự do cho tầng lớp lao động dưới chủ nghĩa tư bản đang bị sa lầy bởi bàn tay của Templar tại London.

Đúng vậy, Assassin’s Creed Syndicate không phải lại là một tựa game nói về hận thù, rửa hận hay “niềm tin” như những bản hùng ca về Ezio Auditore hay Edward Kenway mà chúng ta từng yêu thích và ngưỡng mộ, mà cuộc hành trình của hai chị em nhà Fryexoay quanh một mối thù chính trị đậm chất… cá nhân và cũng không thiếu phần hóm hỉnh.

Video demo

Thông tin
Đã hoàn thành Tình trạng
Hành Đông, Phiêu Lưu Thể loại
19/11/2015 Ngày phát hành
Ubisoft Nhà phát hành
PC Nền tảng
Ubisoft Nhà phát triển
Hướng dẫn cài đặt

Các Patch trên Webiste chỉ hỗ trợ bản quyền. Xài crack thì tự tìm cách!!!

Chưa có

Nhân sự

Kỹ thuật

Game Thuần Việt

Dịch thuật

Niconline

Đội kiểm thử

Game Thuần Việt

Lưu ý

Xin chào. Nếu bạn đã donate cho game này nhưng không thấy tên email mình ở dưới cuối trang.

Thì các bạn có thể báo lỗi ở Discord hoặc email về email: gamethuanviet2020@gmail.com theo cú pháp

Mã giao dịch - Email - Tên game donate - Số tiền (Chụp hình lại cái mã giao dịch thì càng tốt, Cái mã giao dịch là bắt buộc phải nhớ.)

Hãy ghi tiêu đề và nội dung cho đúng không thì nó lại cho hết vào mục spam.

Danh sách ủng hộ - 24/07/2024

Top ủng hộ

Email: ***chien19921993@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 VNĐ

Email: ***emoe328@protonmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 VNĐ

Email: ***dotamomi@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 VNĐ

Danh sách donate

Email: ***chien19921993@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***anhkhoa69@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ssyx1504@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anguc.94@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 40.000 vnđ

Email: ***mida276@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***canh200289@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***a.2394@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anduytpdk@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***dore123456789@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ohoanggia2511@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***viet89@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ocvip55222111@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***yflaser17788@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nnguyenphuhaiiii@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***dugaming26@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nhmeond93@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anhkhoa69@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***emoe328@protonmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***unglong160620@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***etvn693@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 11.111 vnđ

Email: ***ngnccntt@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.123 vnđ

Email: ***ngpham0325@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***hhoang@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***mlay357@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***ntain19@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***bimatm2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***annq1999@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ndeg12345@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***yflaser17788@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***mtritran10a10@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***underglow3@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***etanh290@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***yhardy92@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***minhchau12@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nhhuy632@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ayndo313@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***eu.nino@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***dotamomi@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***engers16122014@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ngkenj@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***atloveub79@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anminh2041994@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***anttx85@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anggui1891@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***uyenhoangtandesign@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***anhhuyen100620@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***yta7598@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ch.tranman@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***htiensphn@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nhatminh87@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 15.000 vnđ

Email: ***uuloc8818@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***tl078989ag12@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***n.minhvuong@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***onamkhungo0o@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ris82282000@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ynhthach@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nbieremrys@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ngzaan@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***hkien482016@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***khoiz@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***rai365@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***endat2421993@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ychinxu@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nhrain4142@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***mpro437@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ima050293@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***mblebass3062@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***euvuhao2025@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***buiminhsang@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ungtong2492@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nnguyenphuhaiiii@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ngiank0thecan@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ynhhuongdaraz@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ongtchh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***baokybf3@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***pty050598@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ienthan93x@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nmanh6394@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anhdatc27196188@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***oproduce@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***nhieupr@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ng.anhkhoa1008@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ndlove0608@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***mdaka2009.nnnnn@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***anhbkvnvip@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***cduonghuu@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***aihm00732@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***uyenvannam.hp26@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***angnguyen31195@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ienthan93x@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ainobi.vn@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***quanganh96@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***mma321@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nystark1912.marvel@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nximen@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***mduong1990@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ngluu1911@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anhuynhaa@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***oduce001tbt@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ngngoc95@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***etungls93@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***uocdung1995@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ack13d18@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***mngocnhuy26@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***long323@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***buiisvip@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***uyenbinhminh241@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***anganhtuan4696@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***uyenminhchien0808@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***ushoprg@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ushoprg@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***y881995@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***uyenhoanghuy235@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ucodong01@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***an28090@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***angnhan75111@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***hamanh12@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ongvinh94@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***octung1712@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***y12312dl@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***andinhduy1510@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nhbe54321@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ngchien7@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nchien3333@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ydragon763@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***an_pham13101996@yahoo.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***amlongthang2002@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 4.000 vnđ

Email: ***hau8th1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***anhuy27699@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***.Celebi.1995@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***.Celebi.1995@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nglc007@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***bravenator889@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***antomlimit1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nhduc2315@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***toclothing@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***angnguyencter@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***ilongthienthu@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***seidonkhongchin@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***uy0410@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***uyenthanhtuan1594@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***amlamngocvu@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***aosknight9x@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***epdeptraihp02@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***uyendat036619@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nghuyen2021@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***onganh223@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ncao147@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***uyendat131199@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 2.000 vnđ

Email: ***amduytung910016@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***oi.phamla@hcmut.edu.vn

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Sản phẩm liên quan

Các dự án hoặc sản phẩm tương tự