AI Shoujo Việt Ngữ

Giới thiệu

Game đỉnh

Video demo

Thông tin
Đang tiến hành Tình trạng
Sinh tồn Thể loại
30/01/2011 Ngày phát hành
Illsuion Nhà phát hành
PC Nền tảng
Illsuion Nhà phát triển
Hướng dẫn cài đặt

Chưa có

Nhân sự

Kỹ thuật

Baoenzo

Dịch thuật

Baoenzo

Đội kiểm thử

Baoenzo

Lưu ý

Xin chào. Hiện tại ở một số game do quá trình chuyển đổi từ dữ liệu cũ sang website mới bị trục trặc.

Vì thế sẽ mất một vài donate của vài bạn. Các bạn có thể báo lỗi ở discord - kênh báo lỗi hoặc email về email: baoenzo2@gmail.com theo cú pháp

Mã giao dịch - Email - Tên game donate - Số tiền (Có thể nhớ thì càng tốt không thì không ghi cũng được.)

Xin lỗi vì sự bất tiện và mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho chúng mình.

Danh sách ủng hộ - 28/06/2022

Top ủng hộ

Email: ***au8th1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 VNĐ

Email: ***hvv.it@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 VNĐ

Email: ***enzo2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 VNĐ

Danh sách donate

Email: ***hvv.it@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***au8th1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***enzo2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***enzo2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***enzo2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***t@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Sản phẩm liên quan

Các dự án hoặc sản phẩm tương tự