AI Shoujo Việt Ngữ

Giới thiệu

Game đỉnh. Sản phẩm dùng để kiểm tra website , tương lai sẽ có ....

Video demo

Thông tin
Đang tiến hành Tình trạng
Sinh tồn Thể loại
30/01/2011 Ngày phát hành
Illsuion Nhà phát hành
PC Nền tảng
Illsuion Nhà phát triển
Hướng dẫn cài đặt

Các Patch trên Webiste chỉ hỗ trợ bản quyền. Xài crack thì tự tìm cách!!!

Chưa có

Nhân sự

Kỹ thuật

Baoenzo

Dịch thuật

Baoenzo

Đội kiểm thử

Baoenzo

Lưu ý

Xin chào. Nếu bạn đã donate cho game này nhưng không thấy tên email mình ở dưới cuối trang.

Thì các bạn có thể báo lỗi ở Discord hoặc email về email: gamethuanviet2020@gmail.com theo cú pháp

Mã giao dịch - Email - Tên game donate - Số tiền (Chụp hình lại cái mã giao dịch thì càng tốt, Cái mã giao dịch là bắt buộc phải nhớ.)

Hãy ghi tiêu đề và nội dung cho đúng không thì nó lại cho hết vào mục spam.

Danh sách ủng hộ - 26/02/2024

Top ủng hộ

Email: ***ttoitvt7@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 VNĐ

Email: ***ieuxaobotngot@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 VNĐ

Email: ***au8th1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 VNĐ

Danh sách donate

Email: ***hvv.it@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***au8th1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***enzo2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***enzo2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***enzo2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***t@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***t@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000 vnđ

Email: ***ieuxaobotngot@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ttoitvt7@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Sản phẩm liên quan

Các dự án hoặc sản phẩm tương tự