Mafia Definitive Edition Việt Ngữ

Giới thiệu

Mafia: Definite Edition chính là phiên bản tái sinh của huyền thoại Mafia phần 1. Vốn đã là tái sinh thì không cần phải bàn nhiều về đồ họa, người chơi chỉ việc hóa mình vào anh chàng tài xế taxi Tommy, trong một đêm chở khách đầy duyên nợ đã gặp được Sam cùng với Paulie, hai kẻ dí súng vào đầu anh và từ đây khiến cuộc đời anh thay đổi.

Từ cuộc sống tài xế bình dị thường ngày chuyển sang thế giới ngầm của những băng đảng, những tưởng Tommy sẽ khó thích nghi, nhưng không, anh hoàn toàn phú hợp và cũng chính anh sẽ là người cho bạn thấy bộ mặt của mafia. Một xã hội hào nhoáng nhưng đau đớn, đầy tình nghĩa nhưng cũng tráo trở và cay nghiệt.

Mọi hành động của chúng ta đều để lại hậu quả, dù tốt hay xấu, phải không nào?

Video demo

Thông tin
Đã hoàn thành Tình trạng
Hành động, Phiêu lưu Thể loại
25/09/2020 Ngày phát hành
2K Nhà phát hành
PC Nền tảng
Hangar 13 Nhà phát triển
Hướng dẫn cài đặt

Chưa có

Nhân sự

Kỹ thuật

Game Thuần Việt

Dịch thuật

Mason Jr.

Đội kiểm thử

Game Thuần Việt

Lưu ý

Xin chào. Hiện tại ở một số game do quá trình chuyển đổi từ dữ liệu cũ sang website mới bị trục trặc.

Vì thế sẽ mất một vài donate của vài bạn. Các bạn có thể báo lỗi ở discord - kênh báo lỗi hoặc email về email: baoenzo2@gmail.com theo cú pháp

Mã giao dịch - Email - Tên game donate - Số tiền (Có thể nhớ thì càng tốt không thì không ghi cũng được.)

Xin lỗi vì sự bất tiện và mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho chúng mình.

Danh sách ủng hộ - 28/06/2022

Top ủng hộ

Email: ***ungchau@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 2.000.000 VNĐ

Email: ***nhnguyenlinh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000.000 VNĐ

Email: ***angnhat@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000.000 VNĐ

Danh sách donate

Email: ***uyentrunghieu@yahoo.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 vnđ

Email: ***amxuandung@yahoo.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***hung133@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ynguyen@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***nhthanh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***nhnguyenlinh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000.000 vnđ

Email: ***ngpdfs2718@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ungquangminh1234@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ngbangthua@yahoo.co.uk

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***ungchau@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 2.000.000 vnđ

Email: ***nhnguyen@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anhtran1205@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ichhuynh123@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 vnđ

Email: ***mida276@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ynhkhoa3939@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ngphuoc@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***hungtrideptrai@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***uanhkieu@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***uyenhainam@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 300.000 vnđ

Email: ***angnhat@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 1.000.000 vnđ

Email: ***yhiphopxanhdieu@yahoo.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ng5d.miz@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ucnguyen@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***nhannao@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***wgagc00@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***anhhung@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ethoang@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***uthang@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***anhminh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***inhminh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 38.900 vnđ

Email: ***ynhphan@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ynhminhnam@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***anhhuuphuoctran@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ngteo@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***uoanhminh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ivietcuong1112@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***anvandinh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***nhtoanphong@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***huongv@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***enthanhtran@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***tantai@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***micbacgiang@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ssyx1504@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***ungquangminh1234@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***cphat@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***nsoi95@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ngvinh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anhmy@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***uyenkally30@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***nbien@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nhnguyen@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***kku1985@yahoo.com

Số tiền đã ủng hộ: 80.000 vnđ

Email: ***ng5d.miz@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***ngnccntt@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***anhkhoa69@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***mpro437@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***tanphuoccat@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***ndeg12345@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***nhtamta9597@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***rdavidd@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***amduyhien221262@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***hoangtoai1991@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anghungzz98@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***khoiz@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***uyenbinhminh241@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ang99mc@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***rishiro01@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***72004a@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***angnt1901@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***shitxxx2@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***eshy97777@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***n251200@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 2.000 vnđ

Email: ***xi.thuan@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***uonglampp4@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***mtankiet1225@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ynhung007@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***hminh732001@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 2.000 vnđ

Email: ***annguyenphuccuong@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***andh.cntt@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***angduy3007@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ca3112@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***euha14111987@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***angnhan75111@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***yta7598@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***NGUYEN1304@GMAIL.COM

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anhmapyc@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***.hung.1611@outlook.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anhaominh8@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***bach888@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***hhuybmc@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***antam.1997@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Sản phẩm liên quan

Các dự án hoặc sản phẩm tương tự