Resident Evil Village Việt Ngữ

Giới thiệu

Trong Resident Evil Village, Ethan Winters đang sống yên bình với vợ Mia và con gái Rosemary khi Chris Redfield xuất hiện, và vì nhiều lý do, Ethan cuối cùng phải đến một ngôi làng châu Âu để tìm cách giải cứu con gái mình.

Ngôi làng này được cai quản bởi các lãnh chúa, mỗi lãnh chúa có quyền hạn riêng. Một trong những lãnh chúa này là Lady Alcina Dimitrescu, một nữ ma cà rồng siêu cao với ba cô con gái và những người khác sống trong lâu đài của mình.

Resident Evil Village, về cơ bản là Resident Evil 8, là phần tiếp theo của câu chuyện của Ethan. Sau các sự kiện của Resident Evil 7, Ethan và gia đình quyết định bắt đầu một cuộc sống mới ở châu Âu, khác xa với nỗi kinh hoàng của trò chơi trước. Trong một thời gian, mọi thứ có vẻ diễn ra tốt đẹp, nhưng tất cả lại đi về phía nam rất nhanh chóng.

Video demo

Thông tin
Đã hoàn thành Tình trạng
Hành động Thể loại
07/05/2021 Ngày phát hành
CAPCOM Co., Ltd. Nhà phát hành
PC Nền tảng
CAPCOM Co., Ltd. Nhà phát triển
Hướng dẫn cài đặt

Chưa có

Nhân sự

Kỹ thuật

Game Thuần Việt

Dịch thuật

Mason Jr.

Đội kiểm thử

Game Thuần Việt

Lưu ý

Xin chào. Hiện tại ở một số game do quá trình chuyển đổi từ dữ liệu cũ sang website mới bị trục trặc.

Vì thế sẽ mất một vài donate của vài bạn. Các bạn có thể báo lỗi ở discord - kênh báo lỗi hoặc email về email: baoenzo2@gmail.com theo cú pháp

Mã giao dịch - Email - Tên game donate - Số tiền (Có thể nhớ thì càng tốt không thì không ghi cũng được.)

Xin lỗi vì sự bất tiện và mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho chúng mình.

Danh sách ủng hộ - 24/05/2022

Top ủng hộ

Email: ***ynhvansinh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 VNĐ

Email: ***ongcanlam@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 VNĐ

Email: ***ut041992@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 VNĐ

Danh sách donate

Email: ***uongvucanthi123@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ynhthanhliem85@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ynhvansinh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 vnđ

Email: ***ubang038@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***anglong567@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ngbangthua@yahoo.co.uk

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***rovhskirito@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***nhthanhan@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anhkhoa7979@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***eshy97777@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***ongvanguong15599@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***e1650@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ieulang96@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 15.000 vnđ

Email: ***yhardy92@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Email: ***uyenducdn1996@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***omyle95@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***ubang038@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 55.000 vnđ

Email: ***agonsun113@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***angminh.nguyen2197@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***nhnguyenvan@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***ongcanlam@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 vnđ

Email: ***ut041992@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 500.000 vnđ

Email: ***tadupham@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anhai19xx@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***oishikay@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***ong26071999@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***panda1308@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***andangnguyenanh@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 25.000 vnđ

Email: ***ecs531@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***agoncandy9x@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 100.000 vnđ

Email: ***dotamomi@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 200.000 vnđ

Email: ***avedzoan9x@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***ungdo8989@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***angpxh1996@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***antienk5nt01683872497@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***huy153@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***cctrung3@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***soidz@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***anganhtuan16091988@yahoo.com

Số tiền đã ủng hộ: 80.000 vnđ

Email: ***ubebachlong@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***lla090@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***anhnguyennn2k@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***hiaduc1465@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***tie8412@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***anhanhthang1@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 30.000 vnđ

Email: ***anhdatc2716188@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***atthien_2000@hotmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***nykun113@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***angngokts@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 20.000 vnđ

Email: ***oquanganh.19111990@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***boy007@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 50.000 vnđ

Email: ***aidang.170400@gmail.com

Số tiền đã ủng hộ: 10.000 vnđ

Sản phẩm liên quan

Các dự án hoặc sản phẩm tương tự